Flag

Cirkulær økonomi i Danmarks største affaldsselskab

Som Danmarks største affaldsselskab bliver Vestforbrænding I/S påvirket af de øgede tendenser om at genbruge og genanvende affald, og i takt med den voksende nationale og internationale politiske interesse i cirkulær økonomi, ønskede selskabet at være på forkant med omstillingen.
 
Som led i Vestforbrændings strategiarbejde ønskede afdelingen Kommuneservice at få et indblik i den cirkulære økonomi. Projektet indeholdte en intern analyse af selskabets nuværende affaldsaktiviteter og cirkulære økonomiske potentialer. Der blev også foretaget en ekstern analyse, som var en kortlægning af ydre omstændigheder, der ville påvirke selskabet i en cirkulær økonomisk retning.
 
Kommuneservice fik overdraget en rapport samt en præsentation af anbefalinger for videre arbejde med den cirkulære økonomi.
 
For mere information om cirkulær økonomi i affaldsbranchen kontakt seniorkonsulent Nicholas Krøyer Blok.