Flag

Kan man få for meget økologi?

Bæredygtighedsdagsordenen i Danmark er centreret om økologi, og det betyder, at aktører med en bredere og ofte mere ambitiøs bæredygtighedsdagsorden bliver valgt fra af offentlige og private indkøbere. Det viser en interessentanalyse, som PlanMiljø har gennemført på vegne af Klimakontoret i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

 

Analysen viser også, at forbrugerne primært efterspørger de nære bæredygtighedstemaer såsom økologi, dyrevelfærd og madspild mv., mens mere abstrakte forhold som klimabelastning og biodiversitet ikke efterspørges.

 

Det kan få betydning for det bæredygtige landbrugs udvikling på længere sigt. Danske fødevarer har generelt store muligheder for eksport, ligesom danske landbrugskompetencer og -teknologi har stort potentiale til at løfte bæredygtighedsdagsordenen på vækstmarkeder i eksempelvis Kina.

 

Interessentanalysen havde til formål at afdække synet på bæredygtighed med særligt fokus på, hvad interessenterne forstår ved begrebet, og hvilke interesser de har i forhold til denne dagsorden, herunder:

 

For mere information om bæredygtighed i fødevareværdikæden og madspild kontakt seniorkonsulent Mads Werge.