Flag

Mind the Trash

PlanMiljø har for Miljøstyrelsen udviklet et undervisningsmateriale omhandlende affald som ressource.

 

Gennem en kvalificeret undervisningspakke og et veltilrettelagt kampagneforløb øger projektet elevernes viden og opmærksomhed på, at affald er en ressource, og deres nyerhvervede kompetencer fører til en adfærdsændring i form af bedre sortering, mere genanvendelse og mindre affald. PlanMiljø har udviklet en online og interaktiv undervisningsportal, www.mindthetrash.dk, der indeholder et spændende og oplysende undervisningsmateriale om affald og genanvendelse til brug i mellemskolens klasseundervisning for 4-6 klassetrin.
 

Den online portal indeholder lærervejledninger, film, cases et interaktivt ressourcekredsløb etc. I forbindelse med portalen gennemførtes en målrettet kampagne med stor gennemslagskraft rettet mod lærere/skoler, for at udbrede kendskab til og anvendelse af portalen i undervisningen i skoleåret 2014/15 og fremefter. Undervisningsmaterialet er fremtidssikret og organiseret i en samlende portal, som er let at vedligeholde og opdatere og kan forankres, så den fortsat er aktuel efter projektets afslutning.

 

Projektets resultater:
• 8-10 undervisningsforløb om temaerne; tøj, elektronik, tekstil og legetøj
• Udvikling af et interaktivt ressourcekredsløb
• Online portal
• Landsdækkende kampagne

 

KB_mindthetrash1   MindTheTrash