Flag

Udvikling af ny bæredygtighedsstrategi for Rigshospitalet

PlanMiljø vil i løbet af foråret og sommeren 2016 hjælpe Rigshospitalet med udformning af en ny langsigtet strategi for hospitalets bæredygtighedsarbejde. Som startskud for arbejdet, faciliterede PlanMiljø i starten af februar en strategidag for Riget med deltagelse af såvel ledelsen som af hospitalets mange tekniske fageksperter.
 
Rigshospitalet er Danmarks største og mest specialiserede hospital, og hospitalet har en stor indvirkning på miljøet fra drift og indkøb. Der anvendes energi og ressourcer samt produceres affald på niveau som en dansk provinsby. På Rigshospitalet har man valgt at sætte baren højt i forhold til miljøet, og formålet med den nye strategi er blandt andet at give yderligere struktur til miljøarbejdet, sætte fokus på miljø- og klimagevinster og derigennem skabe en bedre og grønnere arbejdsplads på Riget. Visionen for hospitalets bæredygtighedsstrategi lyder: At efterlade et positivt miljømæssigt fodaftryk, og det store engagement i bæredygtighed kunne også mærkes på dagens workshop, hvor deltagerne arbejdede energisk med fokusområder for den kommende strategi, og hvor emner som energi, fødevarer, kemi, bygninger og fokus på helhedstænkning blev diskuteret indgående.
 
Strategidagen blev afsluttet med opsummering og afrunding, og konklusioner og resultater fra dagen benyttes nu som udgangspunkt for det videre arbejde med at indføre en overordnet og langsigtet bæredygtighedsstrategi på Rigshospitalet, der samtidig formår at skabe interesse og ejerskab hos medarbejderne.
 
PlanMiljø fortsætter i 2016 arbejdet med bæredygtige hospitaler og afholder bl.a. en inspirationskonference for landets regioner og hospitaler. Mere information følger på PlanMiljøs hjemmeside og LinkedIn.