Flag

Udvikling af bæredygtighedsstrategi for Rigshospitalet

Rigshospitalet har med hjælp fra PlanMiljø udformet en langsigtet strategi for hospitalets bæredygtighedsarbejde. Som startskud for arbejdet, faciliterede PlanMiljø bl.a. en strategidag for Riget med deltagelse af såvel ledelsen som af hospitalets mange tekniske fageksperter.
 

Rigshospitalet er Danmarks største og mest specialiserede hospital, og hospitalet har en stor indvirkning på miljøet fra drift og indkøb. Der anvendes energi og ressourcer samt produceres affald på niveau som en dansk provinsby. På Rigshospitalet har man valgt at sætte baren højt i forhold til miljøet, og formålet med den nye strategi er blandt andet at give yderligere struktur til miljøarbejdet, sætte fokus på miljø- og klimagevinster og derigennem skabe en bedre og grønnere arbejdsplads på Riget. Visionen for hospitalets bæredygtighedsstrategi lyder: At efterlade et positivt miljømæssigt fodaftryk, og det store engagement i bæredygtighed kunne også mærkes på dagens workshop, hvor deltagerne arbejdede energisk med fokusområder for den kommende strategi, og hvor emner som energi, fødevarer, kemi, bygninger og fokus på helhedstænkning blev diskuteret indgående.
 
Strategidagen blev afsluttet med opsummering og afrunding, og konklusioner og resultater fra dagen blev benyttet som udgangspunkt for det videre arbejde med at indføre en overordnet og langsigtet bæredygtighedsstrategi på Rigshospitalet, der samtidig formår at skabe interesse og ejerskab hos medarbejderne.
 
PlanMiljø fortsætter arbejdet med bæredygtige hospitaler. Har du lyst til at høre mere dette eller om vores andre bæredygtighedsprojekter, kan du kontakte Seniorkonsulent Mads Werge.