Flag

Svanemærkning af Cheval Blancs kantine på Gladsaxe rådhus

Cheval Blanc er en progressiv kantinevirksomhed, der arbejder aktivt på at minimere deres aftryk på miljøet. Igennem de seneste år har virksomheden modtaget en række priser for deres strategiske arbejde med bæredygtighed.
 
PlanMiljø har hjulpet Cheval Blanc med at opnå en Svanemærkelicens til deres kantine på Gladsaxe Rådhus med henblik på at skærpe deres tiltag inden for økologi, madspild, ressourceforbrug og tydeliggøre, at de er en virksomhed der tager deres samfundsansvar seriøst.
 
I arbejdet mod en miljømærkning, er forretningen blevet gennemgået i et livscyklusperspektiv, hvilket blandt andet gav foranledning til at kigge nærmere på bl.a. indkøb af forskellige varer, lige fra lokalproducerede fødevarer, til indkøb af kemikalier, til affaldssortering og bæredygtig fisk. PlanMiljø hjalp desuden Cheval Blanc med at opnå tilskud fra Miljøstyrelsen til at gennemføre det rådgivende arbejde, således omkostningerne for Cheval Blanc blev betydeligt reduceret.
 
I projektet gennemførtes en række aktiviteter. Først og fremmest foretoges en screening af virksomhedens nuværende praksis jævnført Svanemærkekriterierne for at kunne prioritere arbejdet. Som resultat heraf identificeredes nogle indsatsområder, hvor det var nødvendigt at ændre eller forbedre den nuværende praksis. Dette arbejde foregik i tæt dialog med Cheval Blanc. Dertil, blev medarbejdere fra Rådhuset og Cheval Blanc aktivt involveret og informeret, og i nødvendigt omfang opkvalificeret, i forhold til virksomhedens miljøarbejde, og hvad som er omfattet af Svanemærket. Ansvarlige medarbejdere blev ligeledes udpeget og der blev udarbejdet en vejledning til det fremadrettede arbejde. Resultatet af arbejdet blev en Svanemærkelicens til Gladsaxe Rådhus.
 
Hvis du vil vide mere om projektet eller vores arbejde med svanemærkning af virksomheder, kan du kontakte projektleder Anja Charlotte Gylling.