Flag

Affald

Affald er et område med stor politisk bevågenhed. Det skyldes, at affaldsmængderne er stigende og bortskaffelse af affald medfører en række miljøproblemer i form af luft- og grundvandsforurening, drivhuseffekt m.v. Og så er det dyrt at slippe af med affaldet.

 

Et af hovedprincipperne i den danske affaldspolitik er, at stadig flere typer affald skal indsamles og behandles separat, og at der skal udvikles nye metoder til at behandle affaldet. Det er kommunerne, der i praksis forvalter affaldspolitikken.

 

PlanMiljø har gennem årene hjulpet mange kommuner og virksomheder med at udarbejde affaldsplaner og -politikker. PlanMiljø har desuden for Miljøstyrelsen i flere omgange gennemført miljø-økonomiske vurderinger af forskellige systemer til bortskaffelse af affald, ligesom vi for Miljøstyrelsen har evalueret et større handlingsprogram vedr. farlige stoffer i affald.

 

Kontakt Mads Werge eller Bjørn Bauer for mere information.