Flag

Bæredygtig forbrug og produktion

Bæredygtig forbrug og produktion er en af de helt centrale kompetencer hos PlanMiljø. Vi arbejder med bæredygtig forbrug og produktion på flere niveauer:

 

Det offentlige

Vi arbejder med bæredygtig forbrug og produktion i samarbejde med det offentlige, både i form af udvikling af retningslinjer og værktøjer henvendt til erhvervslivet, samt i form af en optimering af myndighedernes egne forbrugsmønstre. Et centralt værktøj i dette henseende er Grønne Offentlige Indkøb (GPP), hvor PlanMiljø er en kompetent spiller med erfaring fra nationale, nordiske og internationale projekter. PlanMiljø administrerer desuden Sekretariat for Grønne Offentlige Indkøb for Miljøstyrelsen, hvis hovedformål er at fremme og facilitere Grønne Offentlige Indkøb i danske offentlige instanser.

 

Virksomhederne

Virksomhedernes miljøarbejde er noget af det, som PlanMiljø har særlige kompetencer inden for, og igennem dette mangeårige fokus har PlanMiljø en bred kontaktflade til særligt små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Danmark. Denne berøringsflade gør, at vi har en finger på pulsen, og ved, hvad der rør sig blandt de danske SMV’er på miljøområdet. På baggrund af dette kendskab, er PlanMiljø en ofte brugt konsulentvirksomhed, når der skal udarbejdes programmer og projekter, der omhandler SMV’ers miljøarbejde. I samarbejde med Dansk Industri og Miljøstyrelsen, har PlanMiljø bl.a. været konsulent på udarbejdelsen af webportalen www.green21.dk, hvor danske virksomheder kan finde inspiration til, hvordan de styrker deres konkurrenceevne igennem miljøforbedrende tiltag.

 

PlanMiljø har også erfaring med at yde direkte bistand til virksomheder, der ønsker at forbedre deres miljøprofil, eks. igennem udarbejdelsen af grønne forretningsmodeller, affaldsforebyggelse eller ressource- og energieffektivisering.

 

Forbrugerne

Forbrugerne er det tredje element i bæredygtig forbrug og produktion, idet forbrugerne spiller en afgørende rolle som drivkraft bag udviklingen af grønne produkter og tjenester. PlanMijø har stor erfaring med udarbejdelse af forbruger rettede kampagner og effektmålinger angående forbrugsmønstre. PlanMiljø er ligeledes erfaren inden for produktudvikling med henblik på forbrugerkrav og -tilfredshed.

 

Kontakt David Watson for mere information.