Flag

Grøn forretningsudvikling

PlanMiljø rådgiver virksomheder i grøn forretningsudvikling. Fra mindre tiltag som energi- og ressourcebesparelser til den helt store strategiske omstilling af virksomheden.

Særligt har PlanMiljø mangeårig erfaring med små og mellemstore virksomheders miljøarbejde. Vi har rådgivet flere end 100 SMV’er om grønne tiltag af forskellig natur og kan konkret rådgive om:

Derudover har vi erfaring med at udvikle løse tanker om miljø til fastlæggelse af langsigtede strategier, visioner og handlingsplaner og implementere bæredygtighed i virksomhedskulturen og sørge for kompetenceopbygning af medarbejdere og ledelse.

Se cases på virksomheder vi har hjulpet. (http://planmiljoe.dk/aktuelle-projekter/).

Vi har ikke kun rådgivet virksomheder, men også myndigheder, offentlige selskaber og brancheorganisationer i grøn forretningsudvikling. For eksempel:

Vi har endvidere haft fornøjelsen af at arbejde med tilbagevendende organisationer som Erhvervsstyrelsen, Innovationsstyrelsen, Dansk Erhverv, Nordisk Ministerråd, EU Kommissionen, Danida, Sida, ILO, UNIDO, UNEP, Mistra Future Fashion og mange andre. Vi har været i gang i mere end 25 år, har en track record på flere end 300 projekter, og konkret arbejdserfaring fra flere end 60 lande.

Kontakt Nicholas Krøyer Blok for mere information.