Flag

Madspild

I PlanMiljø har vi bred erfaring med madspildsdagsordenen. Vi har gennem årene gennemført en række analyser og projekter for både Miljøstyrelsen, Nordisk Ministerråd og private kunder, og vi følger området tæt. Vi har bl.a. gennemført en kortlægning af den nordiske dagligvarehandels politikker omkring begrænsning af madspild og redistribution af overskudsmad, vi har afholdt seminarer om reduktion af madspild i bl.a. storkøkkener i regi af Sekretariat for Grønne Indkøb og i samarbejde med Københavns Madhus og vi har gennemført studier for Nordisk Ministerråd om reduktion af madspild gennem redistribution af overskudsfødevarer.

 

Seniorkonsulent Mads Werge er desuden medforfatter til den første version af Miljøstyrelsens rapport “Forundersøgelse af madspild i Danmark” og er projektleder for udviklingen af Nationalt Videncenter om Madspild. PlanMiljø har ligeledes været sekretariat for det danske Partnerskab om Mindre Madspild siden 2015, og vi har derfor et tæt kendskab til nøgleaktørerne på madspildsområdet i Danmark. PlanMiljø har således både de emnemæssigt og fagligt relevante kompetencer i huset til at udvikle og varetage både større og mindre projekter med fokus på reduktion af madspild.
 
Vi kan tilbyde:

…og meget andet.
 
Kontakt Mads Werge for mere information.

 


Kort om madpild

Spild af mad har store miljø- og klimamæssige konsekvenser, og madspildsproblematikken berører alle dele af kæden, fra dyrkning og produktion i markerne, transport, håndtering og indpakning i butikkerne til tilberedning og servering i restauranter og private hjem.​
 
Det årlige madspild i Danmark er af Miljøstyrelsen estimeret til at udgøre mere end 716.942 tons. Af dette udgør madspild i husholdningen 36 pct., og det betyder, at en dansk gennemsnitsfamilie smider mad ud for en værdi af 3.200 kr. hvert år. Dette gør madspildsproblematikken til et centralt fokusområde, der også har vundet mere og mere indpas – både i den politiske bevidsthed såvel som hos private forbrugere og andre aktører inden for fødevareområdet de seneste år.