Flag

Miljøtilsyn

Kommuner og Miljøstyrelsen fører et aktivt og opsøgende tilsyn med forurenende virksomheder og har desuden gode muligheder for at bidrage til virksomhedernes forebyggende miljøarbejde. PlanMiljø har gennem mange år samarbejdet med Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening om at udarbejde værktøjer og vejledninger, der kan bistå de lokale miljømyndigheder i dette arbejde, og har bl.a. stået for:

 

  • Miljøstyrelsens Vejledning om og evaluering af tilsynskampagner
  • Opdatering af Bilag 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen
  • Miljøstyrelsens Vejledning om tilsyn med virksomheder
  • Etablering af monitoreringssystem for miljøtilsyn efter den ny tilsynsbekendtgørelse
  • Miljøstyring og miljøtilsyn (Kommunernes Landsforening)

 

Vi tilbyder kurser og konkret bistand til såvel myndigheder som virksomheder og har undervist flere end 1.000 kursister i disse temaer.

 

Kontakt Bjørn Bauer