Flag

Offentlige Grønne Indkøb (GPP)

I PlanMiljø har vi i flere år gennemført spændende tiltag og projekter om bæredygtige indkøb, der skal hjælpe offentlige indkøbere til at benytte indkøb som løftestang til den grønne omstilling. Siden 2014 har PlanMiljø været sekretariat for ”Forum for Bæredygtige Indkøb” og ”Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb” på vegne af den danske Miljøstyrelse. Her bistår vi kommuner, regioner samt offentlige organisationer, der ønsker at gøre en ekstra indsats for miljøet via deres indkøb.
 
Endvidere stod PlanMiljø bag Nordic Green Procurement Week i 2015 og konferencen ”Green Growth through Public Procurement” i efteråret 2016, der havde fokus på at dele erfaringer og best practises om grønne og bæredygtige indkøb i de nordiske lande. PlanMiljø har derudover gennemført en lang række danske, nordiske og internationale projekter om bæredygtige indkøb. Vi har dermed bred erfaring med området og har samtidig stærke kompetencer inden for tilrettelæggelse og facilitering af workshops, seminarer og konferencer i alle størrelser samt bl.a. udformning af cases, guides og andet kommunikationsmateriale med fokus på grønne og bæredygtige indkøb.
 
I vores projekter har vi bl.a. fokuseret på vidensdeling, der har skabt indsigt i og erfaring med området, fx hvilke miljøkrav det giver mening at stille for de offentlige indkøbere eller hvordan udbuddene kan udformes, så miljøparametre tænkes bedst muligt ind. Projekterne har desuden formidlet god praksis og erfaringer om grønne indkøb, der har skabt læring på tværs af offentlige og private organisationer og givet interesserede indkøbere kompetence til at gennemføre bæredygtige indkøb i større skala.

 

Vi kan tibyde konsulentbistand til udbudsprocesser, herunder:
 

… og meget mere.
 
Kontakt Rikke Fischer-Bogason for mere information.

 


Offentlige grønne indkøb

De offentlige instanser i EU køber tilsammen ind for mere end 15% af landenes BNP og i Danmark køber det offentlige hvert år ind for mere end 300 milliarder kroner. Der er derfor god grund til at fremme udbuddet af miljø- og klimavenlige varer og tjenesteydelser gennem bevidste indkøb samt udbrede erfaringer og viden om grønne og bæredygtige indkøb – både herhjemme og i udlandet.