Flag

Strategisk tilgang til FN’s Verdensmål

FN’s Agenda 2030 blev vedtaget i 2015, og alle 193 medlemslande står sammen i arbejdet mod at nå de 17 verdensmål (Sustainable Development Goals, SDG’er) og 169 delmål, som peger frem mod en bæredygtig klode i 2013. Verdensmålene sigter bl.a. på at fjerne fattigdom og sult, sikre bæredygtige byer og lokalsamfund, give alle adgang til bæredygtig energi, opnå ansvarligt forbrug og produktion og bekæmpe klimaforandringer.

PlanMiljø har siden 2015 gennemført adskillige projekter, hvor verdensmål og delmål har været omdrejningspunkt. I 2018 har vi for Nordisk Ministerråd udarbejdet en analyse af de nordiske landes status for indfrielse af verdensmål 12, med anbefalinger til Nordisk Ministerråd, ligesom vi i år yder strategisk rådgivning til bl.a. kommuner og fondsverdenen om verdensmålene.

PlanMiljø tilbyder at: