Flag

Tekstiler

Tekstileksperterne i PlanMiljø har udarbejdet løsninger for både Nordisk Ministerråd, Miljøstyrelsen, og private virksomheder, der gerne vil gøre en forskel. Vi har bl.a. kortlagt flows af brugte tekstiler, eksporteret fra de nordiske lande, samt undersøgt de miljømæssige- og sociale omkostninger, og fordele det bringer. Desuden har vi bidraget til udarbejdelsen af en omfattende LCA beregning af alternativ håndtering af brugte tekstiler.
 
PlanMiljø har et tæt samarbejde med nøgleaktører fra modeindustrien, indsamlere af brugt tøj og affaldsselskaber med henblik på at skabe mere samarbejde på tværs af brancherne. Vi har lavet en Policy Brief i forbindelse med the Global Fashion Agendas Call for Action, med det formål at få brands til at engagere og forpligte sig til en større indsats ift. at bruge genanvendte fibre, designe for længere aktiv levetid, og for lettere genanvendelse. Vi har hjulpet Vigga.us, der leaser baby- og graviditetstøj med at udvikle deres forretningsmodel, og vi er også i gang med at hjælpe andre virksomheder med lignende initiativer, fx svenske Houdini Sportswear.
 
Vi arbejder desuden på to projekter for henholdsvise Nordisk Ministerråd og Miljøstyrelsen vedrørende mulige Ecodesign-kriterier for tekstiler, og en gennemgribende undersøgelse af 10 nordiske brands’ erfaringer med at anvende genanvendte fibre og materialer og/eller designe for lettere genanvendelse. Case kataloget publiceres i løbet af efteråret 2017. PlanMiljøs Guide til grønne indkøb af hospitalstekstiler er netop blevet offentliggjort og distribueret til Nordiske hospitaler og sundhedsvæsen.
 
PlanMiljø har en høj faglighed og relevante kompetencer i huset til at udvikle og varetage både større og mindre projekter med fokus på at finde løsninger til at skabe vækst og innovation samtidig med at afkoble negativ miljøpåvirkning af vores tøjforbrug.
 
Kontakt seniorkonsulent David Watson for yderligere information.

 


Problematikken kort
 
Mode og tekstilindustrien er i høj grad en motor for global vækst og udvikling. Sektoren genererede i 2016, 1500 milliarder Euro, og beskæftiger omkring 60 millioner mennesker på tværs af værdikæden på globalt plan. Mode og tekstilindustrien er imidlertid en af de mest forurenende og ressourceforbrugende industrier i verden. Dens store forbrug af energi, vand, kemikalier og sprøjtemidler påvirker både vores miljø og arbejdsmiljø negativt. I EU er tekstiler det fjerde mest miljøbelastende forbrugsområde – kun overgået af bolig, transport og fødevarer.
 

En af de største årsager til den store påvirkning, er vores overforbrug. Danskere køber i gennemsnit 14 kg nyt tøj om året. Det svarer til, at der forbruges 89.000 tons tekstiler om året i Danmark. Danskerne er heldigvis forholdsvis gode til at donere vores brugte tøj til genbrug og genanvendelse, men over halvdelen ender desværre i blandet affald, og bliver forbrændt. Det betyder ofte, at ressourcerne ikke bliver fuldt udnyttet. Det er spild af ressourcer og værdi.