Flag

Medarbejdere

Anja Charlotte Gylling

Projektleder

acg@planmiljoe.dk

T: +45 46 76 24 00
M: +45 41 54 37 98

Anja har et bredt kendskab til bæredygtig udvikling, og er drevet af ambitionen om at gøre en forskel for en grøn omstilling af vores samfund. Anja har god erfaring med forskellige initiativer og tiltag på ressourceaffaldsområdet, herunder EU, nordisk og national regulering, værdikæder, materialestrømme, affaldsforebyggelse og -håndtering, samt grønne og cirkulære forretningsmodeller.

 

Anja har de seneste år haft særlig fokus på grønne og cirkulære forretningsmodeller, navnlig på tekstilområdet. Anja er blandt andet involveret i det store svenske forskningsprogram vedr. cirkulær økonomi – Mistra Future Fashion, og en række andre tekstilprojekter for Miljøstyrelsen og Nordisk Ministerråd.

 

Anja har desuden beskæftiget sig indgående med WEEE-området, og har arbejdet med flere projekter, bl.a. ift. grønne forretningsmodeller og forberedelse til genanvendelse af elektronikaffald. Dertil, har Anja udarbejdet undervisningsmaterialer om affald og ressourcer, samt andre forskellige CSR-, GPP-, og SCP-projekter. Anja har desuden erfaring med projektudvikling og ansøgningsskrivning i såvel Danmark som EU.

 

Anja er uddannet Cand.tecn.soc fra Roskilde Universitet (2012)

 

Udvalgte projekter

  • Mistra Future Fashion Programme – systemic change in fashion – via closed loops and changed mindsets
  • Sustainable consumption and business models in the Nordic mobile industry
  • Ecodesing direktiv for tekstiler og møbler
  • Miljømærkning
  • Green21 – udvikling af værktøj til at identificere miljøbelastning i værdikæden til SMV’er
  • Dialog og samarbejde om indsamling og håndtering af tekstiler
  • Udvikling af undervisningsmaterialet – MindTheTrash
  • Økonomiske instrumenter til bedre ressource flow – miljødifferentieret allokering og ressourcepræmie

Hvad kan vi gøre for dig

Strategisk tilgang til FN’s Verdensmål

FN’s Agenda 2030 blev vedtaget i 2015, og alle 193 medlemslande står sammen i arbejdet mod at nå de 17 verdensmål (Sustainable…

Grøn forretningsudvikling

PlanMiljø rådgiver virksomheder i grøn forretningsudvikling. Fra mindre tiltag som energi- og ressourcebesparelser til den helt store strategiske omstilling af virksomheden. Særligt…

Miljøcertificering af virksomheder

PlanMiljø hjælper virksomheder med at blive miljømærket og giver gerne et uforpligtende tjek om dit produkt kan blive Svanemærket eller EU-Blomstenmærket. Vi har…