Flag

Medarbejdere

Bjørn Bauer

Direktør, partner

bb@planmiljoe.dk

T: +45 46 76 24 00
M: +45 40 73 33 13

Bjørn har gennem sine 25 år som konsulent arbejdet med miljø og ledelse i talrige sammenhænge. Miljø på et strategisk niveau har altid haft hans store interesse, og Bjørn har da også stået i spidsen for udvikling af store, nationale miljøindsatser i bl.a. Thailand, Malaysia, Kosovo, Tanzania og Filippinerne, ligesom han bl.a. er ankerperson på de store indsatser med at ‘Mainstreame’ bæredygtighed i Nordisk Ministerråd og EU Delegationerne over hele kloden.

Virksomheders miljø og CSR-forhold er et andet kerneområde, og Bjørn har arbejdet bredt med forebyggende miljøindsatser i erhvervslivet siden specialet om Renere teknologi tilbage i 1989. Han har været faglig ankerperson på Dansk Industris og Miljøstyrelsens store EU-projekt om Bæredygtigt forbrug og produktion (SCP), ligesom han har bidraget til strategiudvikling for bl.a. Dansk Initiativ for Etisk Handel. Også myndighedernes kontrol med forurenende virksomheder er et vigtigt område; Bjørn har skrevet op mod ti vejledninger for Miljøstyrelsen om temaer som Tilsyn, Egenkontrol og Risikovirksomheder, og han har udført en stribe projekter for den europæiske organisation for tilsynsførende, IMPEL, for hvem han bl.a. har udarbejdet en håndbog for ledelse af miljøforvaltninger, der er oversat til mere end fem sprog. Bjørn har arbejdet med virksomheders miljøforhold i mere end 20 lande, inklusiv store projekter i bl.a. Bolivia, Letland, Tjekkiet, Slovakiet og Laos.

Også affaldsområdet har haft Bjørns store interesse gennem årene. Han har gennemført meget forskelligartede opgaver som undersøgelser om henkastet affald sammen med Hold Danmark Rent, affaldsplaner i Azerbaijan og Bulgarien, revision af kommuners samlede affaldssystemer, og en række opgaver for Miljøstyrelsen om bl.a. WEEE (affald fra elektrisk og elektronisk udstyr), grænseoverskridende transport af affald og  miljøøkonomisk vurdering af affaldsløsninger.

Bjørn er en flittigt benyttet foredragsholder, facilitator og kursusleder og har undervist flere end 1.000 kursister, bl.a. en lang række kurser om Logical Framework og Kunsten at skrive en stor, international projektansøgning.

Bjørn er uddannet Cand.Techn.Soc. fra Roskilde Universitet (1989).

Hvad kan vi gøre for dig

Strategisk tilgang til FN’s Verdensmål

FN’s Agenda 2030 blev vedtaget i 2015, og alle 193 medlemslande står sammen i arbejdet mod at nå de 17 verdensmål (Sustainable…

Grøn forretningsudvikling

PlanMiljø rådgiver virksomheder i grøn forretningsudvikling. Fra mindre tiltag som energi- og ressourcebesparelser til den helt store strategiske omstilling af virksomheden. Særligt…

Miljøcertificering af virksomheder

PlanMiljø hjælper virksomheder med at blive miljømærket og giver gerne et uforpligtende tjek om dit produkt kan blive Svanemærket eller EU-Blomstenmærket. Vi har…