Flag

Medarbejdere

Kia Rose Egebæk

Projektleder

kia@planmiljoe.dk

T: +45 46 76 24 00
M: +45 28 44 80 88

Kia har arbejdet i PlanMiljø siden 2011. Først som praktikant og studentermedhjælp og siden 2015 som miljøkonsulent. Kia har både i tiden som studerende og som konsulent i PlanMiljø haft et særligt fokus på strategiudvikling, ressourcer og bæredygtighed.
Kia har et bredt kendskab til miljøområdet og har gennemført projekter inden for emnerne cirkulær økonomi hos kommuner, organisationer og i affaldssektoren, plastgenanvendelse og WEEE, FN’s Verdensmål, grønne indkøb, miljøtilsyn, grøn vækst og Sustainable Consumption and Production (SCP) i flere asiatiske lande og i Tyrkiet.
Hun har derudover af flere omgange arbejdet med kortlægning og workshops samt sekretariatsarbejde (fx i forbindelse med MUDP).

Kia er uddannet cand.techn.soc fra Roskilde Universitet i 2014.

Udvalgte projekter

 • Cirkulær guide for nordiske kommuner
 • Kortlægning af WEEE i Norge
 • Analyse af SDG12 i Norden
 • Øget genanvendelse af plast fra den danske industri
 • CEPRO – Cirkulær model for forlænget produktliv af elektroniske produkter
 • Cirkulært system for elektronik i Københavns Kommune.
 • Øget og bedre plastgenanvendelse i AffaldPlus
 • Sekretariat for MUDP 2015-2016 + Erfaringsopsamling MUDP
 • Bæredygtighedsstrategi for Rigshospitalets Servicecenter
 • Værktøjsprojekt for bæredygtig udvikling i Nordisk Ministerråd
 • Grøn vækst i Tyrkiet
 • Thailands Roadmap for SCP, 2016-2035
 • Program for SCP i Indonesien.
 • Green Public Procurement in Southeast Asia
 • Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf
 • International Benchmark af renhold i europæiske hovedstæder

Hvad kan vi gøre for dig

Strategisk tilgang til FN’s Verdensmål

FN’s Agenda 2030 blev vedtaget i 2015, og alle 193 medlemslande står sammen i arbejdet mod at nå de 17 verdensmål (Sustainable…

Grøn forretningsudvikling

PlanMiljø rådgiver virksomheder i grøn forretningsudvikling. Fra mindre tiltag som energi- og ressourcebesparelser til den helt store strategiske omstilling af virksomheden. Særligt…

Miljøcertificering af virksomheder

PlanMiljø hjælper virksomheder med at blive miljømærket og giver gerne et uforpligtende tjek om dit produkt kan blive Svanemærket eller EU-Blomstenmærket. Vi har…