Flag

Værdier

PASSION

Vi møder alle opgaver med interesse for substans og for menneskerne bag og med lysten til at gøre en forskel. Vi udviser passion i udarbejdelsen af projekter og ideer samt hele vejen igennem udførelsen. Vi drøfter løbende i projektforløb muligheden for at gøre det bedre. Vi opfinder selv projekter, som matcher vores ambitioner, og vi sigter altid efter at yde en ekstra indsats og finde den mest innovative løsning.

 

MENNESKET I CENTRUM

Vi laver løsninger for mennesker, sammen med mennesker. Vi inspirerer, motiverer og involverer – og sigter på vel forankrede og bæredygtige løsninger. Vi accepterer og lærer af vores fejl – det er en del af vores fælles og individuelle udvikling.

 

INTEGRITET

Vi viser i praksis, at vi står for vores værdier: Vi tager miljøhensynet alvorligt og vi tager vores menneskesyn alvorligt. Dette giver sig både til udtryk, når vi løser opgaver uden for huset, samt i vores daglige virke.

 

EKSTERN MERVÆRDI

Vi skaber merværdi for kunden, for bæredygtigheden og for medarbejderne. Vi lytter, før vi snakker; vi søger viden før vi formulerer løsningen; vi sikrer processen, før vi håndterer problemet; vi er kreative, før vi lader os bremse af problemerne; vi sigter på målet frem for resultaterne; vi evaluerer før vi tager beslutninger; og vi insisterer på de miljømæssige gevinster.

 

KVALITET

Vi tager kvalitetsbegrebet alvorligt i bred forstand, og sikrer, at alle projekter bygges ovenpå eksisterende viden ved grundig research og forberedelse.

 

INVOLVERING OG EJERSKAB

Vi involverer medarbejderne og samarbejdspartnerne 100% i opgaveformulering og –løsning. Vi sørger for, at der er plads til at gennemføre projektet til en kvalitet, der er tilfredsstillende for kunden såvel som for medarbejderen.

 

INTERN UDVIKLING

Vi uddanner løbende medarbejdere for at sikre, at virksomhedens kompetencer udvikler sig, samt at medarbejdernes entusiasme og glæde ved arbejdet vedligeholdes. Uddannelsen foregår særligt igennem projektdeltagelse, men også ved identifikation af relevante udviklingstemaer til den enkelte, samt udvikling ved deltagelse på eksterne seminarer og lign. Der er lydhørhed overfor nye ideer, og vi drøfter løbende muligheder for at udvide de faglige profiler.

 

TILLID OG FRIHED

Der er tillid til, at alle gør deres bedste, hvilket i praksis udvises ved minimal kontrol og maksimal dialog. Dette betyder, at alle har rum til at udvikle egne løsninger på de pågældende udfordringer.