Flag

Greening state framework contracts – Approaches in the Nordic countries

Formålet med rapporten er at afklare, hvordan grønne offentlige indkøb (GPP) er blevet realiseret i statslige rammekontrakter i de nordiske lande, at foreslå landespecifikke måder at forbedre situationen på og tegne en generel model af effektive måder at realisere grønne statslige rammekontrakter.
 
Undersøgelsen blev gennemført i 2014 og 2015 af Bjørn Bauer og Rikke Fischer-Bogason (PlanMiljø, Danmark), Luitzen de Boer og Sigurd Vildåsen, og Timo Kivistö (Kivistö Consulting, Finland). Undersøgelsen blev overvåget af Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppe for Bæredygtig Forbrug og Produktion (HKP-gruppen).
 
Du kan downloade rapporten her.