Flag

Genbrug af elektronikaffald

Projekt: Forberedelse med henblik på genbrug af elektronikaffald

 

Genbrug af elektronik og elektronikaffald står højt på den politiske dagsorden ud fra et ønske om at fremme affaldsforebyggelse, cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet. Forbruget af elektronik er stigende verden over (FN, 2013), og samtidig er der er en tendens til, at produkter har en kortere brugsperiode (WRAP, 2014). Ifølge tal fra FN (2013) vil den globale elektronikaffaldsmængde stige til ca. 65 mio. ton i 2017. ”Forberedelse med henblik på genbrug”, eller FtG (’forberedelse til genbrug’) af elektronikaffald er det juridiske begreb for en ordning med sigte på genbrug af elektronikaffald, som er afleveret til en indsamlingsordning for affald, og som ved fx mindre reparationer eller rengøring kan bringes til at virke igen – og på den måde ophøre med at være affald.
 
Genbrug og forberedelse med henblik på genbrug skal i henhold til EU’s affaldshierarki prioriteres før genanvendelse og nyttiggørelse. Miljøstyrelsen har derfor fået gennemført et projekt, som – i dialog med nøgleaktører – skal bidrage til at sætte rammen for scenarier for et fremtidigt dansk system for forberedelse til genbrug af elektronikaffald, herunder afdækning af hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt for, at ønsket om mere genbrug af elektronikaffald kan realiseres.
 
Projektets hovedformål er at sætte beslutningstagere i stand til på et kvalificeret grundlag at drøfte og at vælge et fremtidigt reguleringsmæssigt set-up i forhold til at øge mængden af elektronikaffald, som returneres til forbrug via forberedelse til genbrug. Projektet er gennemført i 2014-15 og er baseret på en litteraturundersøgelse, kvantitativ dataanalyse, en studierejse til Belgien og England, en omfattende interviewundersøgelse og drøftelser med en lang række aktører med interesse for elektronikaffald i Danmark.
 
En tak skal rettes til disse aktører for konstruktivt input til dialog og rapport.
 
Projektet er udført af Bjørn Bauer, Philip Musaeus og Anja Charlotte Gylling fra PlanMiljø samt Kristina Overgaard Zacho og Arne Remmen fra Aalborg Universitet. Anne Harborg Larsen fra Miljøstyrelsen har været projektleder.
Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte Anja Charlotte Gylling.
 

LÆS MERE OM PROJEKTET HER.