Flag

Samarbejdspartnere

Danida (Læs mere)

Udvikling af økonomiske instrumenter og strategiske miljøvurderinger i Indonesien
Vurdering af Danidas miljøprogram i Vietnam
Organisering af miljøtilsyn af forurenende installationer i Bolivia
Evaluering af miljøprogrammet i Laos
Evalueringer af NGO-projekt i Østeuropa
Forberedelse af det danske miljøprogram for Vietnam
Renere industriteknologi i Tanzania

Dansk Industri (Læs mere)

Green21 - Clean Enterprises of the 21st Century
Digitale værktøjer til affaldsforebyggende arbejde i virksomheder
SCP pjece og andre formidlingspjecer/artikler

EU-Kommissionen (Læs mere)

Grønne offentlige indkøb i Thailand
Bæredygtig forbrug og produktion i Indonesien
Regional Environmental Network for Accession (RENA) in Balkan (Tyrkiet, Serbien, Kroatien, Bosnien og Makedonien)
Affaldshåndtering i ENPI lande (Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova, Rusland, Ukraine
SCP kapacitetsopbygning i Danmark
Regional Environmental Network for Accession (RENA) (Albanien, Bosnien og Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien, Kosovo, Tyrkiet)
SCP programmer i Thailand, Malaysia og Filippinerne
Regional Environmental Network for Accession (RENA) (Thailand, Malaysia, Filippinerne)
Zero Carbon Network
IMPEL Management Reference Book for Inspectorates
MiljøVis
Udvikling af implementerings- og håndhævelseskapacitet i AC IMPEL netværket (Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Slovenien
Industriel produktion baseret på plantefibre
Affaldsplanlægning
Evaluator på EcoInnovation Programme
EU kursus om mainstreaming af miljø og klima

Kommunernes Landsforening (KL) (Læs mere)

Vejledning i risikovurdering
Evaluering af affaldsdatamodellens effekter for det kommunale tilsyn
Retningslinjer for grønne indkøb i offentlige institutioner
Nationalt kvalitetssikringssystem til brug ved integrerede miljøtilladelser og -opsyn
Information og træning i grønne indkøb

Københavns Kommune (Læs mere)

Fysisk måling af renhold, grøn pleje mv. i 11 udsatte boligområder
International benchmarking af europæiske hovedstæders renhold
Vurdering og optimering af Københavns Kommunes affaldsordninger
KK GreenTeam

Miljøstyrelsen (Læs mere)

Sekretariat for Grønne Indkøb
Skolemateriale om affald og ressourcer
Fremme af forberedelse med henblik på genbrug af elektronikaffald
Revision af Brugerbetalingsbekendtgørelsens Bilag 1
Puljen for Grønne Ildsjæle
Green 21 styrket kommunikation
Tilsynskampagner som redskab til øget effektivisering af nationale tilsyn med forurenende installationer
Kvalitativ undersøgelse samt præ- og effektmåling af informationskampagne om tatoveringer
Puljen for Grønne Ildsjæle
Måling af borgernes kendskab til biocider
Afdækning af potentialet for risikobaseret tilsyn af eksport af affald med inddragelse af shippingsektoren
Udvikling af monitorerings- og evalueringsprogram til det danske tilsyn af forurenende installationer
Leverandørstyringsværktøj
Danske virksomheders udbytte af det offentlige grønne indkøb
Affaldsforebyggelse i danske virksomheder
Bistand til udvikling af CSR kompassets miljøkomponenter
Samspil mellem frivillig miljørapportering og miljøregulering
Udvikling af syv business cases på offentlige grønne indkøb
Opfølgning på Erhvervspanelets anbefalinger
Eurostat indberetning af affaldsdata
Ressourcepræmie for aflevering af meget småt elektronikaffald
Vejledning i klassificering af grønliste affald
Forprojekt om behandlingskrav til CFC holddigt affald
Udformning af branchebeskrivelser
Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf
Håndbog for risikovirksomheder
SCP kapacitetsopbygning i Danmark
Samfundsøkonomisk vurderet tilsyn
Evaluering af forenklinger på miljøreguleringsområdet
SCP pjece og andre formidlingspjecer/artikler
F-gasser og ODS i Grønland og på Færøerne
Synliggørelse af miljøbevidst indkøb
Reduktion af drivhusgasser i Grønland og på Færøerne
Eksport af brugte el-produkter som affald eller som second-hand produkter
Etablering og vedligehold af Grøn Indkøbsportal
Manual til miljøtilsyn af forurenende installationer
Miljøinformation til elektronikprodukter
Kampagne for promovering af EU's IPP indsats i Østeuropa
Dansk web portal for grønne indkøb
Vejledning om differentieret miljøtilsyn
Sekretariat for produktpanelet for detailhandlen
Evaluering og support af partnerlandes NGO netværk
Evaluering af det danske IPP program 1998-2003
Miljøkarakteristik som markedsparameter for elektronik
Udvikling og evaluering af konkurrence om design af miljøvenlig belysning
Behandling af data for f-gas emissioner
Promovering af miljøvenlige tekstiler solgt i detailhandlen
Analyse og udvikling af den lovgivende cyklus og BAT-projekter i AC lande (Polen, Estland, Letland og Litauen)
Indikatorer til effektive tilsyn
Business-to-business indkøb af miljømærkede tekstiler
Kortlægning og vurdering af mindre virksomheders brug af genbrugspladser
Retningslinjer for grønne indkøb i offentlige institutioner
Manual til egenkontrol
Miljøhensyn i design og produktudvikling
Reguleringer i dansk landbrug baseret på livscyklusanalyser
Kortlægning af affald i dansk dagligvarehandel
Miljøledelse i produktkæden
Retningslinjer for grønne indkøb
Industriel produktion baseret på plantefibre
Forberedelse til Miljøstyrelsens program for miljøvenlige produkter
Indsamling og analyse af ODS data
Udvikling af ramme for tilsyn af GHG og ODS i kølesystemer på skibe i Norden
Miljøledelse og energi i erhvervslivet
Sector scripts som redskab til øget effektivisering af miljøtilsyn
Evaluering af Rammeprogram for miljøfarlige stoffer i affald

Nordisk Ministerråd (Læs mere)

Værktøjsprojekt for bæredygtig udvikling i Nordisk Ministerråd
Konference om ressourcepolitik, ressourceeffektivitet og ecodesign i Bruxelles
Fødevarebanker og redistribuering af fødevarer i Norden
Grønne kriterier i offentlige købsaftaler i Norden
Miljøskoletema om minimering af affald gennem bæredygtigt forbrug
ODS affald i de nordiske lande
Evaluering af ’bløde policyværktøjer’ i de nordiske lande
Miljøinnovative vurderinger af offentlige indkøb
Udvikling af EMS light (Environmental Management System)
Omkostninger og nytte ved miljøkrav i offentlige indkøb
Miljøledelse i de nordiske lande
Værktøjsudvikling, BAT
Kapacitetsopbygning, BAT i de nordiske lande
Teknikindkøb – erfaringer og muligheder

Roskilde Kommune (Læs mere)

Samarbejdsmuligheder mellem genbrugsbutikker og genbrugspladser

United Nations Environment Programme (UNEP) (Læs mere)

Implementering af strategisk miljøvurderingssystem i Indonesien
Udvikling af strategisk miljømæssig ramme for miljøvenlig rekonstruktion efter Tsunamien i Banda Aceh i Indonesien
Bistand til Moldovas nationale rapportering til og koordinering af multilaterale miljøaftaler

Boligselskabernes Landsforening (BL)

COOP Danmark (Læs mere)

COOPs klimaregnskaber

DaimlerChrysler

Dansk Design Center

Dansk EnergiNet (Læs mere)

Elsparekampagne i boligforeninger

Dansk Retursystem A/S (Læs mere)

Livscyklusvurdering hos Dansk Retursystem
Håndtering, marketing og eksport af genbrugelige affaldsmaterialer

ENERGI E2 A/S

Energistyrelsen

EPTISA International (Læs mere)

Affaldsplanlægning

Erhvervsstyrelsen (Læs mere)

Bistand til udvikling af CSR kompassets miljøkomponenter
Zero Carbon Network

EU Network for Implementation and Enforcement of Environmental Law (Læs mere)

IMPEL - Management Reference Book for Environmental Inspectorates

EU-socialfonden (Læs mere)

Den innovative virksomhed
Innovation i små- og mellemstore virksomheder

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)

Fornyelsesfonden (Læs mere)

Fornyelsestjek og Fornyelsesforløb for Fornyelsesfonden

GreenCities (Læs mere)

Carbon 20

Greve Kommune

Hold Danmark Rent

Human Dynamics (Læs mere)

ECRAN
MESA - Satellitobservationer

Håndværksrådet i Danmark

ILO (Læs mere)

Greening of Industry
2013 Grønne virksomheder og medarbejdernes rolle

IMPEL

I/S Amagerforbrænding

KARA/NOVEREN (Læs mere)

KN2012

Kompan A/S (Læs mere)

Miljøledelse i produktkæden

Landsstyret Færøerne

Lysteknisk Selskab (Læs mere)

Udvikling og evaluering af konkurrence om design af miljøvenlig belysning

Midtdjurs Kommune (Læs mere)

Miljøvurdering og VVM-screening af lokalplan i Kolind

Miljöstyrningsrådet (Læs mere)

Fremme af innovative offentlige grønne indkøb af miljøteknik i Norden

Momsfonden (Læs mere)

Kvalitetsledelse i kommunerne

Nordic Innovation (Læs mere)

NordVu - godt lederskab i små og mellemstore virksomheder

Region Hovedstaden

Rødovre Kommune (Læs mere)

Brugerundersøgelse af Rødovre Genbrugsplads

Sander & Dam A/S

SIDA (Læs mere)

Miljøprogram, Kosovo

Skanska Danmark A/S (Læs mere)

Miljøledelse i produktkæden

Slagelse Kommune (Læs mere)

Slagelse Energilandsbyer

Smedemester Jens Bach A/S

Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) (Læs mere)

Værdien af grønne indkøb

TITAN Lastvogne A/S

Torben Madsen A/S

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (Læs mere)

2009 Evaluering af Montreal Protokol program

Verdensbanken (Læs mere)

Forbedrelse af miljøtilsynsmanual, Ukraine

Vestforbrænding (Læs mere)

Emballageaffaldskampagne
Erhvervsaffaldsvejledning

Vigga, www.vigga.us

Væksthus Sjælland (Læs mere)

Zero Carbon Network

Østfoldforskning (Læs mere)

Fødevarebanker og redistribuering af fødevarer i Norden